Gặp gỡ & Khảo sát

Tiếp nhận thông tin khách hàng. Sau khi NC Design tiếp nhận được thông tin của khách hàng từ nhiều phương thức khác nhau. Chúng tôi sẽ liên hệ lại và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất.
 

0974298988