Hợp đồng & Thiết kế

Sau khi đã khách hàng chốt phương án mặt bằng bố trí sơ bộ, Thiết kế NC Design sẽ tiến hành kí hợp đồng thiết kế với khách hàng. Bộ phận Kiến trúc sư sẽ thực hiện lên phương án thiết kế 3D để khách hàng lựa chọn và thống nhất phương án thiết kế trong khoảng thời gian theo hợp đồng.
 

0974298988